Kalendarz Imprez

Pomoc

Pomoc

PROCEDURA ZAKUPU BILETÓW, KARNETÓW I KART KIBICA

Poniżej szczegółowo opisujemy procedurę zakupu biletów i karnetów na domowe mecze ligowe oraz pucharowe GKS Tychy, a także Kart Kibica na Stadion Miejski Tychy.

 
JAK KUPIĆ BILET?

1.  Procedura zakupu biletu w punkcie kasowym:
a) Kibic posiadający zweryfikowany profil w systemie udaje się do punktu sprzedaży, podaje swoje dane, wybiera miejsce, uiszcza opłatę i odbiera gotowy bilet.
b) Kibic, który nie posiada profilu w systemie udaje się z dokumentem tożsamości do punktu kasowego zlokalizowanego przy Stadionie Miejskim Tychy, gdzie zostaje założony mu profil klienta składający się z imienia, nazwiska oraz numeru PESEL. Następnie kibic wybiera miejsce, uiszcza opłatę i odbiera gotowy bilet.

2. Procedura zakupu biletu w serwisie internetowym www.bilety.gkstychy.info
a) Jeżeli kibic nie korzystał wcześniej z serwisu www.bilety.gkstychy.info musi założyć konto, wypełniając obowiązkowe pola. Jednorazowo należy zgłosić się także do punktu kasowego celem zweryfikowania danych z dowodem tożsamości.
b) Kibic, który posiada profil założony w punkcie kasowym  podczas pierwszego logowania do systemu w polu e-mail/PESEL musi wpisać numer PESEL, a w polu hasło swoje nazwisko dużymi literami. Następnie użytkownik zostanie poproszony o podanie adresu e-mail oraz zmianę hasła. Należy również wejść w Ustawienia Profilu i zaakceptować Regulamin oraz Zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.
c) Kibic, który założył wcześniej konto w serwisie może zalogować się do systemu wpisując w polu e-mail adres e-mail podany podczas rejestracji lub numer PESEL oraz hasło. Obcokrajowcy, którzy przy rejestracji w punkcie kasowym nie podadzą adresu e-mail nie będą mieć możliwości zakupu biletu przez Internet.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach należy następnie:
a) Wybrać spośród dostępnych imprez mecz, sektor i miejsce na trybunach, po czym zatwierdzić transakcję poprzez zaznaczenie opcji KUP BILET. Po wybraniu miejsca cena biletu będzie automatycznie ceną za bilet normalny. Jeśli kibicowi przysługuje zniżka, zmiana ceny będzie dostępna po rozwinięciu pola z ceną biletu.
b)  Po zaakceptowaniu wszystkich danych dotyczących zakupu (rodzaj biletu, miejsce i łączna należność) następuje przekierowanie do serwisu płatności.
c) Kwota należności wnikająca z danego zamówienia powinna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia. Rezerwacja biletu jest ważna 30 minut i po tym czasie rezerwacja automatycznie zostaje anulowana, a miejsce zostaje zwolnione. Płatności należy dokonywać poprzez system płatności elektronicznych tpay. Nie ma możliwości płatności na bilet przelewem tradycyjnym, rezerwacji miejsca i opłacenia zakupionego biletu w punkcie sprzedaży.
d) W systemie płatności dokonywany jest wybór banku oraz rodzaju płatności – przelew lub karta.
e) Po dokonaniu płatności należy oczekiwać na zaksięgowanie wpłaty na koncie klubu. Status transakcji można w każdej chwili sprawdzić w zakładce TWOJE ZAKUPY.
f) W przypadku, gdy kibic posiada Kartę Kibica, dokumentem uprawniającym do wejścia na mecz jest Karta Kibica. Osoba, która dokonała zakupu Biletu jednorazowego musi podczas wchodzenia na stadion posiadać do kontroli potwierdzenie zakupu Biletu wydrukowane z zakładki TWOJE ZAKUPY.
g) Wydrukowanego Biletu nie można kserować lub w inny sposób przerabiać. W przypadku kserowania Biletu na stadion zostanie wpuszczony tylko pierwszy Bilet o danym numerze.
h) Kibic, który nie posiada zweryfikowanego profilu w punkcie kasowym może zakupić bilet przez Internet, ale odebrać będzie mógł go dopiero po zweryfikowaniu profilu.

JAK KUPIĆ KARNET?

1.  Procedura zakupu karnetu w punkcie kasowym: 
a)    Kibic posiadający zweryfikowany profil w systemie udaje się do punktu sprzedaży, podaje swoje dane, wybiera miejsce, uiszcza opłatę i odbiera gotowy karnet.
b)     Kibic, który nie posiada profilu w systemie udaje się z dokumentem tożsamości do punktu kasowego zlokalizowanego przy Stadionie Miejskim Tychy, gdzie zostaje założony mu profil klienta składający się z imienia, nazwiska oraz numeru PESEL. Następnie kibic wybiera miejsce, uiszcza opłatę i odbiera gotowy karnet.

2.   Procedura zakupu karnetu w serwisie internetowym www.bilety.gkstychy.info
a) Jeżeli kibic nie korzystał wcześniej z serwisu www.bilety.gkstychy.info musi założyć konto, wypełniając obowiązkowe pola. Jednorazowo należy zgłosić się także do punktu kasowego celem zweryfikowania danych z dowodem tożsamości.
b) Kibic, który posiada profil założony w punkcie kasowym  podczas pierwszego logowania do systemu w polu e-mail/PESEL musi wpisać numer PESEL, a w polu hasło swoje nazwisko dużymi literami. Następnie użytkownik zostanie poproszony o podanie adresu e-mail oraz zmianę hasła. Należy również wejść w Ustawienia Profilu i zaakceptować Regulamin oraz Zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.
c) Kibic, który założył wcześniej konto w serwisie może zalogować się do systemu wpisując w polu e-mail adres e-mail podany podczas rejestracji lub numer PESEL oraz hasło. Obcokrajowcy, którzy przy rejestracji w punkcie kasowym nie podadzą adresu e-mail nie będą mieć możliwości zakupu karnetu przez Internet.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach należy następnie:
a) Wybrać spośród dostępnych imprez opcję abonamentową, sektor i miejsce na trybunach, po czym zatwierdzić transakcję poprzez zaznaczenie opcji KUP BILET. UWAGA! W czasie obowiązywania karnetu nie ma możliwości zmiany miejsca. Po wybraniu miejsca cena karnetu będzie automatycznie ceną za karnet normalny. Jeśli kibicowi przysługuje zniżka, zmiana ceny będzie dostępna po rozwinięciu pola z ceną karnetu.
b)  Po zaakceptowaniu wszystkich danych dotyczących zakupu (rodzaj karnetu, miejsce i łączna należność) następuje przekierowanie do serwisu płatności.
c) Kwota należności wnikająca z danego zamówienia powinna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia. Rezerwacja karnetu jest ważna 30 minut i po tym czasie rezerwacja automatycznie zostaje anulowana, a miejsce zostaje zwolnione. Płatności należy dokonywać poprzez system płatności elektronicznych tpay. Nie ma możliwości płatności na bilet przelewem tradycyjnym, rezerwacji miejsca i opłacenia zakupionego karnetu w punkcie sprzedaży.
d) W systemie płatności dokonywany jest wybór banku oraz rodzaju płatności – przelew lub karta.
e)
 Po dokonaniu płatności należy oczekiwać na zaksięgowanie wpłaty na koncie klubu. Status transakcji można w każdej chwili sprawdzić w zakładce TWOJE ZAKUPY.
f) Do zakupu karnetu obowiązkowe jest posiadanie Karty Kibica, która jest dokumentem uprawniającym do wejścia na mecz. Osoba, która dokonała zakupu karnetu  musi podczas wchodzenia na stadion posiadać do kontroli potwierdzenie zakupu karnetu wydrukowane z zakładki TWOJE ZAKUPY.
g) Kibic, który chce kupić karnet, musi posiadać zweryfikowany profil i Kartę Kibica.

JAK WYROBIĆ KARTĘ KIBICA?

1. Wydawanie Kart Kibica odbywa się w punktach kasowych przy Stadionie Miejskim Tychy, przy ul. Edukacji 7. Godziny otwarcia kas będą podawane na bieżąco na stronach internetowych www.bilety.gkstychy.info oraz www.pilka.gkstychy.info.
2. Kartę Kibica wyrobić można wyłącznie osobiście. Cały proces jej wydawania trwa kilka minut. Karnety na mecze ligowe będą mogły zakupić wyłącznie osoby, które posiadają Karty Kibica. Karta Kibica jest ważna trzy lata od momentu jej wyrobienia, data ważności nadrukowana jest na karcie. Jednorazowa opłata za wyrobienie karty wynosi 5 złotych. Wydanie duplikatu karty kosztuje 10 złotych.
3. Karty są w pełni spersonalizowane, tzn. zawierają imię, nazwisko, numer PESEL oraz wizerunek twarzy. Oznacza to, że przy wejściu na stadion Kartą może posługiwać się tylko i wyłącznie osoba, której dane widnieją na Karcie.
4. Aby wyrobić Kartę Kibica należy przyjść do jednego z dwóch punktów kasowych wraz z dokumentem tożsamości, na którym podany jest numer PESEL posiadacza oraz widoczne jego zdjęcie (np. dowód osobisty). Kasjer wykona Kibicowi zdjęcie, które znajdować będzie się zarówno na samej karcie jak i w bazie danych.
5. Wyrabianie Kart Kibica przez dzieci i obcokrajowców różni się nieznacznie od opisanego powyżej procesu. Obcokrajowcy zamiast numeru PESEL muszą podać numer i rodzaj dokumentu tożsamości, który musi również zawierać zdjęcie (np. paszport lub prawo jazdy).
6. W przypadku dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia (decyduje data urodzenia) - dziecko, dla którego wyrabiana jest Karta, musi być obecne z opiekunem, gdyż konieczne jest zrobienie zdjęcia. Przy wyrabianiu Karty należy okazać dokument tożsamości dziecka, a także dokument potwierdzający jego numer PESEL (na przykład książeczkę zdrowia lub potwierdzenie nadania numeru PESEL).
7. Osoby pomiędzy 13. a 18. rokiem życia (decyduje data urodzenia) - Karty mogą wyrabiać same, bez obecności opiekuna. Przy jej wyrabianiu muszą one okazać swój dokument tożsamości, a także dokument potwierdzający numer PESEL (na przykład książeczkę zdrowia lub potwierdzenie nadania numeru PESEL) oraz wypełnione oświadczenie opiekuna prawnego. Oświadczenie będzie dostępne w punktach kasowych i do pobrania na stronach internetowych www.bilety.gkstychy.info oraz www.pilka.gkstychy.info.

Galeria

Proszę czekać - trwa ładowanie treści